camera identify
Probeer gratis
tab list
PictureThis
Nederlands
arrow
English
繁體中文
日本語
Español
Français
Deutsch
Pусский
Português
Italiano
한국어
Nederlands
العربية
Svenska
Polskie
ภาษาไทย
Bahasa Melayu
Bahasa Indonesia
PictureThis
Search
Zoek planten
Probeer gratis
Global
Nederlands
English
繁體中文
日本語
Español
Français
Deutsch
Pусский
Português
Italiano
한국어
Nederlands
العربية
Svenska
Polskie
ภาษาไทย
Bahasa Melayu
Bahasa Indonesia
Deze pagina ziet er beter uit in de app
picturethis icon
Identificeer planten direct met een foto
Maak een foto voor directe plantidentificatie en krijg snel inzicht in ziektepreventie, behandeling, giftigheid, verzorging, toepassingen, symboliek en meer.
Download de app gratis
Lees verder

Klaver

Botanische naam: Trifolium

Klaver
Botanische naam: Trifolium
Klaver (Trifolium) Photo By Liam O'Brien , used under CC-BY-4.0 /Cropped and compressed from original

Beschrijvingen

Klaver vormen een geslacht dat bestaat uit ongeveer 300 soorten planten. Ze komen voor in de meeste gematigde en subtropische gebieden. Ze zijn geliefd omdat ze bijen aantrekken, en hun nectar levert bijzondere honing op. Veel soorten worden geteeld als veevoeder of om verwerkt te worden tot biologische meststof. Als bodembedekkers komen deze planten goed tot hun recht.

Soorten van Klaver

Witte klaver

Witte klaver

De witte klaver groeit op plekken met gras en lijkt sterk op aardbeiklaver en basterdklaver. Het is voor bijen een belangrijke drachtplant, en is ook voor de honingproductie van belang. Witte klaver is zeer geschikt als veevoer, en ook als bodembedekker in de tuinbouw.
Trifolium repens var. repens

Trifolium repens var. repens

Trifolium repens var. repens vormen een geslacht dat bestaat uit ongeveer 300 soorten planten. Ze komen voor in de meeste gematigde en subtropische gebieden. Ze zijn geliefd omdat ze bijen aantrekken, en hun nectar levert bijzondere honing op. Veel soorten worden geteeld als veevoeder of om verwerkt te worden tot biologische meststof. Als bodembedekkers komen deze planten goed tot hun recht.
Trifolium globosum

Trifolium globosum

Trifolium globosum vormen een geslacht dat bestaat uit ongeveer 300 soorten planten. Ze komen voor in de meeste gematigde en subtropische gebieden. Ze zijn geliefd omdat ze bijen aantrekken, en hun nectar levert bijzondere honing op. Veel soorten worden geteeld als veevoeder of om verwerkt te worden tot biologische meststof. Als bodembedekkers komen deze planten goed tot hun recht.
Ruwe klaver

Ruwe klaver

De plant wordt 5-25 cm hoog en heeft liggende tot meestal opstijgende, behaarde stengels. Het blad bestaat uit drie deelblaadjes. De iets leerachtige deelblaadjes zijn omgekeerd hart- of eirond en hebben een fijngezaagde rand met verbrede, naar de rand opzijgebogen zijnerven. De steunblaadjes zijn eirond met een spitse top.
Trifolium lappaceum

Trifolium lappaceum

Trifolium lappaceum is een jaarlijks groeigras voor puberteit. De stelen bereiken een hoogte van 10 tot 45 cm in hoogte, oplopend of rechtopstaand, vertakt. Binnenblad met bladsteel tot 7 cm; de meerderen hebben ingetekend; folders 5 tot 25 mm, omgekeerd of elliptisch, tandpasta.
Trifolium willdenovii

Trifolium willdenovii

Trifolium willdenovii, de kater van de kater, is een plantensoort uit de erwtenfamilie Fabaceae. Deze soort komt voor in het westelijke deel van Noord-Amerika. Als een voorbeeld van een gebeurtenis, is het te vinden in de Californische kustgebieden in plaatsen zoals Ring Mountain, Californië, waar het wordt gevonden in verband met klavertje.
Trifolium wormskioldii

Trifolium wormskioldii

Trifolium wormskioldii , een peulvrucht, is een overblijvend kruid dat soms een matachtige vorm aanneemt, met liggende of rechtopstaande stengels. De bladeren bestaan uit folders van 1 tot 3 cm lang. De onderste stipjes zijn getipt met borstelharen en de bovenste stipjes kunnen zijn getand. De afgeronde bloeiwijzen zijn 2 cm of 3 cm breed. De kelkblaadjes zijn puntig. De kroonbladen zijn roze-paars of magenta met witte uiteinden.
Alpenklaver

Alpenklaver

Deze plant is een overblijvend kruid met een grote penwortel die 1 m lang en 1 cm breed kan zijn. De korte stengels hebben sierlijke bladeren verdeeld in drie blaadjes van elk maximaal 5 cm lang. De geurende bloemen zijn roze tot lichtrood, getint met paars.
Trifolium nigrescens

Trifolium nigrescens

Trifolium nigrescens, de kleine witte klaver, is een eenjarige soort die wijdverspreid is rond de Middellandse Zee, inclusief Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
Bochtige Klaver

Bochtige Klaver

De bochtige Klaver is zeldzaam in Nederland en staat op de Nederlandse en Vlaamse Rode Lijst vermeld als kwetsbare soort, die in aantal achteruit is gegaan. Een belangrijk kenmerk van deze klaver is zijn stengel, die van het ene naar het andere blad zigzagt.
Trifolium hirtum

Trifolium hirtum

De bladeren hebben ovale blaadjes tot 2,5 cm lang en stipjes met borstelharen. De bloeiwijze is een bloemenkop van ongeveer 1,5 cm breed. Elke bloem heeft een kelk van kelkblaadjes met lange, naaldachtige lobben die met de leeftijd hard kunnen worden. De kelken zijn bedekt met lange haren. De bloem heeft een roze bloemkroon van 1 cm of 1,5 cm lang.
Smalbladklaver

Smalbladklaver

Smalbladklaver is een eenjarige, kruidachtige plant die van nature voorkomt in de landen rond de Middellandse Zee. De plant bloeit in het late voorjaar en krijgt pluizige roze bloemen. Smalbladklaver komt in Nederland nog maar weing voor en sinds 1990 is de plant alleen nog maar in het zuiden van Limburg gesignaleerd.
Bergklaver

Bergklaver

Bloeiperiode van mei tot augustus. Bloemen met schutbladen. De bloemkroon is roomwit. De kelk heeft nagenoeg gelijke (gewimperde) tanden. Het bloemhoofdje is vrij dicht met meestal meer dan 10 bloemen. De steel van het bloemhoofdje is meestal langer dan het bovenste blad.
Gouden klaver

Gouden klaver

Het is een 20-40 cm hoge plant, waarvan het blad bestaat uit drie deelblaadjes en de steelblaadjes ongeveer even lang zijn. De bloeitijd is van mei tot in september. Het bloemhoofdje bestaat uit een 20 tot 50-tal goudgele bloempjes. De vrucht is een eenzadige, 1-2 mm lange en 0,5-1 mm brede peul, die door de wind verspreid wordt.
Inkarnaatklaver

Inkarnaatklaver

De inkarnaatklaver (Trifolium incarnatum) wordt veel verwerkt in veevoer en heeft zich hierdoor wijd verspreid. De inkarnaatklaver groeit vooral op weides, akkers en in bermen. De fel rode bloem van deze klaver vormt het duidelijkste onderscheid met andere varianten.
Trifolium microcephalum

Trifolium microcephalum

Trifolium microcephalum is een eenjarig kruid met een liggende of rechtopstaande vorm. Het is bedekt met haren. De bladeren bestaan uit ovale blaadjes met ingekeepte uiteinden, elk tot 2 cm lang, en stipjes met borstelharen. De bloeiwijze is een bloemenkop gedragen in een komachtige aanzet van brede, harige schutbladen. Het hoofd is niet meer dan 1 cm breed. Elke bloem heeft een kelk van kelkblaadjes met lobben die smaller worden in harige haren. De bloemkroon is roze of paarsachtig en meet 4 tot 7 mm lang.
Kleine klaver

Kleine klaver

De kleine klaver is een laaggroeiende klaver met een kleine gele bloem. In het wild is het de gastheer van het Icarusblauwtje, een vlindersoort die zijn eieren op de plant legt. Deze klaversoort representeert de Ierse shamrock. De mythe gaat dat de Ierse heilige St. Patrick het blad van deze klaver gebruikte om het mysterie van de christelijke Drie-eenheid uit te leggen.
Rode klaver

Rode klaver

Rode klaver werd vroeger gezaaid in grasland omdat het gras er beter van ging groeien. Ook werd het gebruikt als veevoer. Het wordt tegenwoordig ingezet in de ecologische landbouw. Rode klaver is een plant uit de vlinderbloemenfamilie en trekt veel bijen en bijzondere vlinders aan.
Trifolium repens 'Purpurascens Quadrifolium'

Trifolium repens 'Purpurascens Quadrifolium'

Trifolium repens 'Purpurascens Quadrifolium' vormen een geslacht dat bestaat uit ongeveer 300 soorten planten. Ze komen voor in de meeste gematigde en subtropische gebieden. Ze zijn geliefd omdat ze bijen aantrekken, en hun nectar levert bijzondere honing op. Veel soorten worden geteeld als veevoeder of om verwerkt te worden tot biologische meststof. Als bodembedekkers komen deze planten goed tot hun recht.
Trifolium vesiculosum

Trifolium vesiculosum

Trifolium vesiculosum is een eenjarige klaver die in de Verenigde Staten wordt gebruikt voor hooi en begrazing. Deze peulvrucht kan zichzelf uitzaaien en groeit in gevarieerde bodemomstandigheden. Het is ook een waardevol gewas voor bodemverbetering.
Trifolium lupinaster

Trifolium lupinaster

Trifolium lupinaster is een meerjarige, kruidachtige plant met een groeihoogte tussen 15 en 50 centimeter. De stengel staat rechtop of stijgend. Ze is kaal of met een paar krullende haren. Verschillende stengels groeien uit een groep verdikte penwortels. Takken zijn zeldzaam en kunnen alleen bovenaan worden gevonden.
Midzomerklaver

Midzomerklaver

De plant wordt 5-25 cm hoog. De zachtbehaarde stengel ligt of is opstijgend en kan 10-30 cm lang worden. De omgekeerd-hartvormige, 0,8-1,2 cm lange deelblaadjes zijn behaard. De steunblaadjes zijn eirond.
Trifolium glomeratum

Trifolium glomeratum

Het is een eenjarig kruid groeiend rechtopstaand in vorm met meestal haarloze kruiden. De bladeren bestaan uit ovale blaadjes tot 1,2 cm lang. De bloeiwijzen komen voor in bladoksels, elk een hoofdachtige cluster van veel bloemen. Elke bloem heeft een kelk van kelkblaadjes met driehoekige punten die naar buiten buigen, en een roze bloemkroon.
Alpenklaver

Alpenklaver

De heuvelklaver groeit als een meerjarige kruidachtige plant en bereikt een gestalte van maximaal 40 centimeter. De stengel is harig passend. De smalle, driedelige bladeren zijn tot 8 cm lang, haarloos boven, harig onder.
Perzische klaver

Perzische klaver

De Perzische klaver bloeit van mei tot september met helderpaarsroze, soms witte, 4 tot 8 mm lange bloemen. De vlag van de bloem is tijdens of aan het eind van de bloei naar beneden gedraaid, waaraan de plant de soortaanduiding resupinatum te danken heeft (resupin betekent in het Latijn teruggebogen).De plant wordt 10-40 cm hoog en heeft dikke, holle stengels.
Basterdklaver

Basterdklaver

De plant wordt 30-90 cm hoog en heeft een holle stengel. De plant vormt geen wortels op de stengel als deze de grond raakt en verschilt hiervan met witte klaver (Trifolium repens). De drietallige bladeren hebben omgekeerd-eironde, fijn getande deelblaadjes. De steunblaadjes zijn smal driehoekig.
Aardbeiklaver

Aardbeiklaver

Aardbeiklaver is een lage, 5-25 cm hoge, overblijvende, meerjarige, kruidachtige plant, die overwintert met kruipende stengels op de bodem. Hij heeft 16 chromosomen (2n = 16). De stengels en bladeren zijn iets blauwachtig groen en behalve bij de top van de bladstelen niet of nauwelijks behaard.
Liggende klaver

Liggende klaver

Liggende klaver is een van de meest voorkomende klaversoorten. De bloemhoofdjes doen denken aan hopbloemen. Na de bloei lijken ze enigszins op een miniatuur bijenkorf. Dit is een belangrijke plant voor de landbouw, want hij wordt vaak gebruikt als veevoeder en om de bodem van verse nutriënten te voorzien.
Purpere klaver

Purpere klaver

De bloeimaanden strekken zich uit van juni tot begin augustus. De bladeren zijn langwerpig en lancetvormig en worden ± 5 cm lang en ± 1 cm breed. Ze zijn fijn getand en hebben gebogen nerven. In de winter sterven de bovengronds stengels van deze plant af, in het voorjaar schiet de plant weer op vanuit een wortelstok. De plant is vorstbestendig.
Trifolium pallescens

Trifolium pallescens

De bleke klaver is een bladverliezende, meerjarige, kruidachtige plant met sterke penwortel en geen hardlopers. Hij groeit losjes. De plant is meestal kaal. De laag naar oplopende en niet-bewortelde stengels zijn 5 tot 10, zelden tot 20 cm lang, talrijk, meestal zonder vertakking en kaal, of slechts licht harig aan de bovenkant.
Hazenpootje

Hazenpootje

Hazenpootje is een eenjarige of soms tweejarige, zachtbehaarde, vaak wat ijle maar sterk vertakkende lage tot middelhoge plant van 5 tot 30 cm hoog, die in Nederland bloeit van juli tot en met oktober.
Trifolium Purpureum

Trifolium Purpureum

Trifolium purpureum is een eenjarige, kruidachtige plant met een groeihoogte tussen 10 en 50 centimeter. De steelas is gestreept en vertakt, vaak zijn veel stengels dicht bij elkaar. Het is bijna altijd rechtop, maar zelden stijgend. De onderste bladeren zijn lang gesteeld. De bladstelen worden korter naar boven maar constant.
Draadklaver

Draadklaver

In Nederland is de plant zeldzaam langs de kust en zeer zeldzaam in het rivierengebied. In de rest van het land komt draadklaver niet voor. De plant staat dan ook op de Nederlandse Rode Lijst. In België staat de plant op de Rode Lijst van Wallonië, maar is daar geheel uitgestorven.
Klaver (Trifolium) Klaver (Trifolium) Photo By Liam O'Brien , used under CC-BY-4.0 /Cropped and compressed from original

Wetenschappelijke classificatie

PictureThis
De botanicus in uw broekzak
Scan de QR-code om te downloaden
Cookie Management Tool
Naast het beheren van jouw cookies via jouw browser of apparaat kun je hieronder jouw cookie instellingen aanpassen.
Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies schakelen kern functionaliteiten in. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies en kan alleen uitgeschakeld worden door het veranderen van jouw browser voorkeuren.
Analytische Cookies
Analytische cookies helpen ons om jouw applicatie/website te verbeteren door informatie over het gebruik te verzamelen en dat te rapporteren.
Cookie Naam Bron Doel Levensduur
_ga Google Analytics Deze cookies zijn ingesteld vanwege jouw gebruik van Google Analytics. Ze worden gebruikt om informatie te verzamelen over jouw gebruik van onze applicatie/website. De cookies verzamelen specifieke informatie zoals jouw IP adres, data gerelateerd aan jouw apparaat en andere informatie over jouw gebruik van de applicatie/website. Merk op dat de data verwerking hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door Google LLC en Google mag jouw data die verzameld zijn door de cookies voor hun eigen doeleinden gebruiken, e.g. profilering en zal het combineren met andere data zoals van jouw Google Account. Voor meer informatie over hoe Google jouw data verwerkt en Google's benadering van privacy, evenals het implementeren van veiligheidsmaatregelen voor jouw gegevens, kijk dan hier. 1 Jaar
_pta PictureThis Analytics We gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over hoe je onze site gebruikt, om de site prestatie in te gaten te houden en om onze site prestatie, onze diensten en jouw ervaring te verbeteren. 1 Jaar
Cookie Naam
_ga
Bron
Google Analytics
Doel
Deze cookies zijn ingesteld vanwege jouw gebruik van Google Analytics. Ze worden gebruikt om informatie te verzamelen over jouw gebruik van onze applicatie/website. De cookies verzamelen specifieke informatie zoals jouw IP adres, data gerelateerd aan jouw apparaat en andere informatie over jouw gebruik van de applicatie/website. Merk op dat de data verwerking hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door Google LLC en Google mag jouw data die verzameld zijn door de cookies voor hun eigen doeleinden gebruiken, e.g. profilering en zal het combineren met andere data zoals van jouw Google Account. Voor meer informatie over hoe Google jouw data verwerkt en Google's benadering van privacy, evenals het implementeren van veiligheidsmaatregelen voor jouw gegevens, kijk dan hier.
Levensduur
1 Jaar

Cookie Naam
_pta
Bron
PictureThis Analytics
Doel
We gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over hoe je onze site gebruikt, om de site prestatie in te gaten te houden en om onze site prestatie, onze diensten en jouw ervaring te verbeteren.
Levensduur
1 Jaar
Marketing Cookies
Marketing cookies worden gebruikt door reclamebedrijven om advertenties te laten zien die aansluiten op jouw interesses.
Cookie Naam Bron Doel Levensduur
_fbp Facebook-pixel Een conversie pixel volgen die we gebruiken voor retargeting campagnes. Leer hier meer. 1 Jaar
_adj Adjust Deze cookie biedt mobiele analytics en toekenningsdiensten die ons toe staan om de effectiviteit van marketing campagnes te meten en te analyseren, en van bepaalde evenementen en acties binnenin de Applicatie. Leer hier meer. 1 Jaar
Cookie Naam
_fbp
Bron
Facebook-pixel
Doel
Een conversie pixel volgen die we gebruiken voor retargeting campagnes. Leer hier meer.
Levensduur
1 Jaar

Cookie Naam
_adj
Bron
Adjust
Doel
Deze cookie biedt mobiele analytics en toekenningsdiensten die ons toe staan om de effectiviteit van marketing campagnes te meten en te analyseren, en van bepaalde evenementen en acties binnenin de Applicatie. Leer hier meer.
Levensduur
1 Jaar
picturethis icon
picturethis icon
Maak een foto voor informatie over planten, giftigheid, cultuur, ziektes, etc.
Gebruik de app
Deze pagina ziet er beter uit in de app
Open